Оруулсан огноо
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 09/10/2018 - 14:02

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга, байгууламжийн зураг төсөв, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, барилга 

угсралтын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй битүүмжилсэн тендер.
Мэдээ
Дэлгэрэнгүй

Pages