Хатаах машиныг компьютерийн удирдлага


Хятад улсын Тоффлон компанитай гэрээ байгуулж тус үйлдвэрийн Хөлдөөлт, хатаалтын цехийн “Эдвардс” хатаах машиныг компьютерийн удирдлагатай болгож, Тоффлоны хатаах машины комьютерийн удирдлагыг шинэчилж туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг амжилттай гүйцэтгэв.

Зураг 1. "Эдвардс" машины компьютерийн удирдлага.