ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“МАЛ, АМЬТНЫГ ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, ОНОШЛОХ, ЭМЧЛЭХ БИОБЭЛДМЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШИНЖИЛГЭЭ-СУДАЛГААНД СУУРИЛАН ЭРХЛЭХ” 

 ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

Үндсэн чиг үүрэг бүхий биобэлдмэлийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа: Хууль, тогтоол, дүрэм журам, стандартыг чанд баримталж, хамтын хөдөлмөр, стратегийн зорилго зорилтуудын дор нэгдэн ажиллах

Бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих: Хийж бүтээх уур амьсгал бүрдүүлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээг оновчтой тогтоох, зохистой арга хэрэгслүүдийг сонгох, менежментийг сайжруулах, бага зардлаар илүү үр дүнд
хүрэхийг эрмэлзэх

Чанар- стандартыг дээдлэн ажиллах: “Бүтээгдэхүүний чанар = Хэрэгцээ + шинэ технологи + шинжилгээ, судалгаа + харилцан хамтын ажиллагаа”-г баримтлах

Тэгш, шударга хандах: Өөрийн үйл ажиллагаандаа хүнд суртал, давуу тал бий болгохыг үл тэвчиж, гагцхүү хууль тогтоомжийг удирдлага болгох

Өөрчлөн шинэчлэгдэж байх: Зөв мэдээдлэл, мэдлэг дээр үндэслэн оночтой шийдвэрлэж, сайн удирдлага, хариуцах чадварыг бий болгох

Хамтын ажиллагаа: Олон талт хамтын ажиллагааг эрхэм болгож, хамтдаа хөгжих

-

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

“Хариуцлага бол соёл” гэдэг үгийг эрхэм болгож хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангасан, тэдний итгэлийг хүлээсэн хамт олон байх

АЛСЫН ХАРАА

“ ДЭЛХИЙН БИОТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, БИОБЭЛДМЭЛИЙГ GMP НӨХЦӨЛД ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ЭКОЛОГИЙН ЦЭВЭР ҮЙЛДВЭР БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛНЭ”

БИДНИЙ УРИА

ШИНЖЛЭХ УХААНЧААР ХИЙЖ БҮТЭЭЦГЭЭЕ!